Te Aho Paihere

Paiheretia te here tangata ki roto i te hapori nei. Ko mātou nō ngā hau e whā, ko ngā ngakau niwha o te mana whenua hoki e whakaheke werawera tonu ana ki te whakakaha i a rātou ake hapū, i a rātou ake iwi, i a rātou ake marae. Whiria ngā hononga a ngā whānau katoa, ahakoa ko wai, ahakoa nō hea, ahakoa te taumata o te mātauranga o te ao Māori, o te reo Māori, ahakoa te aha.

Bind together the bonds of people in our city. Those of us from all places, those of fierce hearts from the home people that continue to fight hard to strengthen their people, their hapū and iwi, their marae. Weave together the bonds of all families, no matter who they are, no matter where they are from, no matter their level of knowledge about the Māori world, or the Māori language, no matter what.

Te Aho Paihere is literally translated as ‘the binding line’ and refers to the line thrown out to the mokopuna Māori that reside in Ōtepoti, their whānau and their communities, through the kapa haka programmes that are offered in their schools through the Te Heretaura tutoring network.

Through these programmes tutors of Te Aho Paihere are able to meet with tamariki and whānau and invite them to further their learning, outside of the school programme, through wānanga-based gatherings at local marae and whare wānanga, based on the individual or whānau commitment to the learning offered.Manawa Kapa Haka are the programmes used by the Te Heretaura tutors. These programmes are written, composed and resourced by the pouako of Te Aho Paihere and taught to the Te Heretaura tutors, who then facilitate these programmes on the floor, in the primary schools of Ōtepoti.

Te Aho Paihere is a community led initiative dedicated to nurturing Māori environments in the community of Ōtepoti through wānanga, tutorials, performances and tutoring. Te Aho Paihere offer programmes for tamariki, rangatahi and whānau that cover many different aspects of te ao Māori, with the vision of strengthening our youth, igniting and supporting their passion for their Māoritanga and ultimately learning to craft and wield that passion into a tool for reintegrating te ao Māori into their whānau, their communities and the future of our world.

Paiheretia ngā kaitiaki e whakapau kaha ana ki te whāngai ēnei mātauranga ki ngā tamariki. Torutoru noa iho ngā reiputa e wātea ana i te taone nei kia whakaako i ngā tamariki. Koirā hoki tetahi whakaaro- me ngana tātou ki te tiaki i a rātou i ngā wā katoa- ko te reo te kai a te rangatira. He rangatira te mahi a ngā kaiako.

Bind together the guardians that are fighting hard to feed knowledge to our children. There are very few experts that are available in this city to teach our children. It is another thing for us to think about- we should try hard to protect them at all times- our language is the food of chiefs. The work that these teachers partake in is also chiefly.