Te Matawhānui- The Vision

Te Whare Rēhia Ki Ōtepoti is a rangatahi-led and rangatahi-focused initiative dedicated to developing and facilitating spaces created to promote happiness and well-being to local youth, using inherited wisdoms of the whare tapere and contemporary vision of our rangatahi.

Te Whare Rēhia ki Ōtepoti is built upon the foundations set by local kapa haka tutoring service Manawa Enterprises and community youth group Te Aho Paihere.


Me whai tātou i ngā rēhia o te ao